Logotype Embraze Group AB - Blue

Svenska StambytenVi projektleder ert stambyte


Om du är ledamot i en bostadsrättsföreningsstyrelse som oroar sig för att ert/era fastigheter är i behov av ett stambyte, eller har kommit så pass långt i processen redan att ni söker en erfaren projektledarpartner, så är det Svenska Stambyten som ni skall vända er till.


Med mer än 15 årig erfarenhet av att leda och genomföra stambyten i små och stora föreningar är vi det självklara valet för Stockholms bostadsrättsföreningar.


Svenska Stambytens metodik och fokus är också en av de få på marknaden som har en uttalad inriktning på bostadsrättsföreningar, där hänsyn till de enskilda medlemmarnas personliga önskemål väger lika tungt som de fundamentala renoveringsbehoven för fastigheten. Det är ju faktiskt ni som privatpersoner som skall leva och bo i de badrum som renoverats i samband med stambytet!


Vi hjälper er med hela processen inklusive:


• Information till styrelsen

• Utformande av beslutsunderlag

• Framtagande av anbudshandlingar och förfrågningsunderlag

• Handlingar, kontrollplan och kontrollansvarig

• Upphandling av entreprenörer

• Kontakt med myndigheter

• Projektledning under genomförandet

• Juridisk och ekonomisk rådgivning

• Slutbesiktning


Genom att kontakta oss för ett första introduktionsmöte så att vi kan få kännedom om era förutsättningar och önskemål för att se hur vi bäst kan hjälpa er att genomföra projektet.


Till Svenska Stambytens egen hemsida.