Logotype Embraze Group AB - Blue

Alvikens Bygg & Måleri, El & VVSLäs det här INNAN du påbörjar ditt byggprojekt!


Hur ofta tvingas man inte höra om besvikna kunder vars byggprojekt drar över tiden, där kostnaderna drar iväg och som om arbeten som blir felaktigt utförda.
(Listan kan tyvärr göras längre).


Varför blir det så då?


Svaret är ju i efterhand enkelt. Det är alltifrån dålig kommunikation, dålig framförhållning, dålig upphandling. Alla dessa faktorer är primärt beroende på köparens ovana och okunskap. (Vilket är fullt naturligt då de oftast är bäst på någonting annat).


För handen på hjärtat...hur många byggprojekt har du lett? Få eller inga, brukar svaret vara.

Så vad är det då som gör att privatpersoner så ofta tror sig vara utmärkta projektledare för sina byggprojekt. Kanske för att det verkar så enkelt..."det är ju bara att..." hör man ju alltför ofta.

Det är dock sällan verkligheten.


Sedan är det ju det här med pengarna, vad får saker kosta?


När man vill ha lite ny belysning, men inte inser att själva förarbetet (och efterarbetet med tex målning med mera) vida överstiger kostnaden för den belysning man sett ut. När man köpt den dyra belysningen finns få pengar kvar för att faktiskt få allting att fungera. Vi brukar kalla det orealistiska och orimliga förväntningar.


Hur ofta vann den entreprenören som lovade mest, snabbast och billigast?


VI vet av erfarenhet att när ovana köpare skall hantera komplexa projekt blir det inte sällan så att det i slutänden är priset som avgör. Billigast vinner. Man vill ju att pengarna skall räcka till så mycket som möjligt. Till allt!


Så hur ser det ut i realiteten? Kan det vara så enkelt som att billigast är det samma som lockpriser...eller alternativt...entreprenören har inte själv så bra koll på vad saker och ting kostar, (men vill såklart i slutänden ha betalt för alla sina kostnader, även om de rusat i höjden pga dålig kostnadskontroll eller helt enkelt, dåliga och okunniga hantverkare). Lovar runt och håller tunt är ju ett ordspråk som kommit till av en anledning.


Sedan finns det andra orsaker till att kostnaderna drar iväg. Fartblindhet är ett av syndromen och det är också något som ligger på beställarens ansvar. När man ser hur fint det blir så vill man helt enkelt förbättra mer. Ett typexemepl är när man målar om och ser hur fula de gamla eluttagen och strömbrytarna är mot det nya. Då vill man ju gärna passa på och ta allt medan hantverkarna är på plats.


Framgångsrika byggprojekt har fokuserat på god planering, en egen uppfattning om vad saker bör kosta och vad som är en rimlig, realistisk tidplan. Antingen har de lagt gott om tid på förberedelser eller så har de tagit hjälp av en kunnig byggkonsult.


Alla byggprojekt har olika förutsättningar. Ombyggnader och renoveringsarbeten är oftast i behov av flera olika hantverksdiscipliner, bygg, måleri, el och vvs. För att dessa ska kunna utföra sina arbeten tids- och kostnadseffektivt så krävs en grundläggande förståelse för hur arbetena skall utföras, i vilken ordning samt vilket material, fabrikat med mera som skall användas.


Tyvärr blir många byggprojekt försenade på grund av brister i såväl planering som genomförande. Som kund är det inte alltid lätt att veta hur något skall göras även om man är klar över det önskade slutresultatet.


För att minimera riskerna att projektet drar över såväl budget som tid så är det alltid att rekommendera att använda en kunnig projektledare. Det är här Alvikens kommer in.


Istället för att du ska koordinera olika leverantörer och synka tidsplaner med varje enskild person erbjuder Alvikens en one-stop-shop. Vi finns med från start till slut och hjälper till att ta fram behovsunderlag, planerar, samlar leverantörer och leder arbetet från start till slutbesiktning.


En one-stop-shop för ditt bygg- och renoveringsprojekt


Alvikens samarbetar sedan många år med en rad kvalitetssäkrade, certifierade och kunniga hantverkare, elektriker, målare och rörmokare m.m. Det gör att vi kan vara snabba och flexibla samt bibehålla god kvalitet.


Vi för alltid kundens talan och ställer krav i projekten. Det gör projekten mer kostnadseffektiva och du som kund behöver endast en kontakt. Dessutom hjälper vi kunden genom att förklara varje steg så att de lär sig att bli bättre beställare.


Ett utval av allt det vi hjälpt och hjälper våra kunder med:

  • Projektering och projektledning
  • Bygg
  • Måleri
  • El, tele & data
  • VVS
  • Fasadarbeten
  • MarkarbetenTill Alvikens egen hemsida